DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Avlagte doktorgrader

Avlagte doktorgrader

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finanskilde: Kjønn:

Statlige vitenskapelige høyskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkef?lge. Tabellen er sortert i stigende rekkef?lge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 6 8 5 7 10
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk 6 3 3 5 5
Norges handelshøyskole 10 13 16 26 12
Norges idrettshøgskole 13 8 16 10 12
Norges musikkhøgskole 6 7 3 2 6
Norges veterinærhøgskole 32 - - - -
Sum 73 39 43 50 45