DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Avlagte doktorgrader

Avlagte doktorgrader

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finanskilde: Kjønn:

Statlige høyskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkef?lge. Tabellen er sortert i stigende rekkef?lge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Høgskolen i Buskerud og Vestfold - 3 5 3 -
Høgskolen i Gjøvik 2 - 5 - -
Høgskolen i Hedmark - 2 2 4 4
Høgskolen i Lillehammer - 2 3 2 5
Høgskolen i Oslo og Akershus 5 4 8 10 15
Høgskolen i Sørøst-Norge - - - - 23
Høgskolen i Telemark 4 8 6 5 -
Høgskolen i Vestfold 2 - - - -
Sum 13 19 29 24 47