DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Avlagte doktorgrader

Avlagte doktorgrader

Vis insttype | Bytt til - som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finanskilde: Kjønn:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkef?lge. Tabellen er sortert i stigende rekkef?lge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Private vitenskapelige høyskoler 13 21 24 20 25
Statlige høyskoler 13 19 29 24 47
Statlige vitenskapelige høyskoler 73 39 43 50 45
Universiteter 1 425 1 369 1 340 1 316 1 376
Sum 1 524 1 448 1 436 1 410 1 493