DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Avlagte doktorgrader

Avlagte doktorgrader

Skjul insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finanskilde: Kjønn:

Insttype Sorter tabellen i synkende rekkef?lge. Sorter tabellen i synkende rekkef?lge. Institusjonstype Tabellen er sortert i stigende rekkef?lge. Sorter tabellen i synkende rekkef?lge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
11 Universiteter 1 425 1 369 1 340 1 316 1 376
12 Statlige vitenskapelige høyskoler 73 39 43 50 45
02 Statlige høyskoler 13 19 29 24 47
83 Private vitenskapelige høyskoler 13 21 24 20 25
Sum 1 524 1 448 1 436 1 410 1 493