DBH
Dokumentasjon av innholdet i DBH
NSD DBH NSD : DBH : Doktorgradsrapporter : Avlagte doktorgrader

Avlagte doktorgrader

Skjul insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finanskilde: Kjønn:

Insttype Sorter tabellen i synkende rekkef?lge. Sorter tabellen i synkende rekkef?lge. Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkef?lge. Tabellen er sortert i stigende rekkef?lge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
83 Private vitenskapelige høyskoler 13 21 24 20 25
02 Statlige høyskoler 13 19 29 24 47
12 Statlige vitenskapelige høyskoler 73 39 43 50 45
11 Universiteter 1 425 1 369 1 340 1 316 1 376
Sum 1 524 1 448 1 436 1 410 1 493