Avlagte doktorgrader

Valgte variabler:
Årstall: 2017 Semester: Hele året Finansieringskilde: Totalt

Insttype Institusjonstype 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
83 Private vitenskapelige høyskoler 13 21 24 20 12
02 Statlige høyskoler 13 19 29 24 22
12 Statlige vitenskapelige høyskoler 73 39 43 50 27
11 Universiteter 1 425 1 369 1 340 1 316 756
Sum 1 524 1 448 1 436 1 410 817
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)