Arealer

Valgte variabler:
Årstall: 2016 Leietype: Alle

Institusjonstype 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Universiteter 2 220 466 2 273 450 2 320 112 2 337 520 2 612 601
Statlige vitenskapelige høyskoler 178 678 178 678 114 029 114 770 115 170
Statlige høyskoler 884 722 913 931 937 715 864 117 655 301
Kunsthøyskoler 60 904 60 904 61 504 59 077 59 077
Andre organisasjoner - - 2 499 5 026 8 053
Sum 3 344 770 3 426 963 3 435 859 3 380 510 3 450 202
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)