Arealer

Valgte variabler:
Årstall: 2016 Leietype: Alle

Institusjon 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) - 2 502 3 015
Senter for internasjonalisering av utdanning 2 499 2 524 5 038
Sum 2 499 5 026 8 053
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)