Arealer

Valgte variabler:
Årstall: 2016 Leietype: Alle

Kunsthøgskoler
Institusjon 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Kunst- og designhøgskolen i Bergen 15 752 15 752 16 352 16 352 16 352
Kunsthøgskolen i Oslo 45 152 45 152 45 152 42 725 42 725
Sum 60 904 60 904 61 504 59 077 59 077
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)