Arealer

Valgte variabler:
Årstall: 2016 Leietype: Alle

Vitenskapelige høgskoler
Institusjon 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 13 441 13 441 13 441 13 441 13 441
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk 13 927 13 927 13 927 13 927 13 927
Norges handelshøyskole 46 472 46 472 31 663 31 663 31 663
Norges idrettshøgskole 35 490 35 490 35 710 36 451 36 451
Norges musikkhøgskole 19 288 19 288 19 288 19 288 19 688
Norges veterinærhøgskole 50 060 50 060 - - -
Sum 178 678 178 678 114 029 114 770 115 170
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)