Arealer

Valgte variabler:
Årstall: 2016 Leietype: Alle

Universiteter
Institusjon 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Nord universitet - - - - 124 529
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - - 216 834 206 075 196 784
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 585 238 604 592 603 752 603 532 747 825
Universitetet for miljø- og biovitenskap 184 601 184 519 - - -
Universitetet i Agder 90 498 91 425 99 721 99 941 101 037
Universitetet i Bergen 390 703 390 741 390 582 389 696 399 110
Universitetet i Nordland 50 917 52 322 53 289 53 289 -
Universitetet i Oslo 571 351 566 893 566 903 585 833 590 882
Universitetet i Stavanger 120 363 124 116 127 234 134 434 134 434
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 226 795 258 842 261 797 264 720 301 648
Sum 2 220 466 2 273 450 2 320 112 2 337 520 2 596 249
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)