Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Skjul insttype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Insttype Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
92 Andre organisasjoner - - 2 499 5 026 8 053
62 Kunsthøyskoler 60 904 60 904 61 504 59 077 59 077
12 Statlige vitenskapelige høyskoler 178 678 178 678 114 029 114 770 115 170
11 Universiteter 2 220 466 2 273 450 2 320 112 2 337 520 2 596 249
02 Statlige høyskoler 884 722 913 931 937 715 864 117 655 301
Sum 3 344 770 3 426 963 3 435 859 3 380 510 3 433 850