Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Vitenskapelige høgskolerNorges veterinærhøgskole
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013
Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 2 012 2 012
Arealer der det ikke betales leie 48 048 48 048
Sum 50 060 50 060