Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Vitenskapelige høgskolerNorges handelshøyskole
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 14 809 14 809 - - -
Arealer der det betales leie til Statsbygg 11 954 11 954 11 954 11 954 11 954
Arealer der det ikke betales leie 19 709 19 709 19 709 19 709 19 709
Sum 46 472 46 472 31 663 31 663 31 663