Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

UniversiteterUniversitetet i Stavanger
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 4 158 7 911 11 029 11 669 11 669
Arealer der det betales leie til fond/legater/stiftelser 6 797 6 797 5 810 5 810 5 810
Arealer der det betales leie til Statsbygg 107 711 107 711 107 711 114 271 114 271
Arealer der det ikke betales leie 1 697 1 697 2 684 2 684 2 684
Sum 120 363 124 116 127 234 134 434 134 434