Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

UniversiteterUniversitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 27 494 33 786 26 551 28 322 28 083
Arealer der det betales leie til Statsbygg 23 482 49 237 49 237 49 237 84 916
Arealer der det ikke betales leie 175 819 175 819 186 009 187 161 188 649
Sum 226 795 258 842 261 797 264 720 301 648