Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Sørøst-Norge
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2016
Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 49 251
Arealer der det betales leie til Statsbygg 111 002
Arealer der det ikke betales leie 1 907
Sum 162 160