Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Buskerud og Vestfold
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2014 2015
Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 37 572 39 405
Arealer der det betales leie til Statsbygg 58 515 45 784
Arealer der det ikke betales leie 1 748 1 748
Sum 97 835 86 937