Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Telemark
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 11 140 10 476 9 226 7 736
Arealer der det betales leie til Statsbygg 64 559 63 583 61 971 64 810
Arealer der det ikke betales leie 159 159 159 159
Sum 75 858 74 218 71 356 72 705