Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Statlige høgskolerHøgskolen i Buskerud
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013
Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 11 386 11 386
Arealer der det betales leie til Statsbygg 23 033 23 083
Sum 34 419 34 469