Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis leietype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Statlige høgskolerHøgskulen i Volda
Leietype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Arealer der det betales leie til andre organisasjoner 3 504 3 504 3 504 3 791 3 791
Arealer der det betales leie til Statsbygg 25 206 25 206 25 206 25 206 26 006
Arealer der det ikke betales leie 440 440 440 440 440
Sum 29 150 29 150 29 150 29 437 30 237