Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Skjul instkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Universiteter
Instkode Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
1174 Nord universitet - - - - 124 529
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - - 216 834 206 075 196 784
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 585 238 604 592 603 752 603 532 747 825
1170 Universitetet for miljø- og biovitenskap 184 601 184 519 - - -
1171 Universitetet i Agder 90 498 91 425 99 721 99 941 101 037
1120 Universitetet i Bergen 390 703 390 741 390 582 389 696 399 110
1172 Universitetet i Nordland 50 917 52 322 53 289 53 289 -
1110 Universitetet i Oslo 571 351 566 893 566 903 585 833 590 882
1160 Universitetet i Stavanger 120 363 124 116 127 234 134 434 134 434
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 226 795 258 842 261 797 264 720 301 648
Sum 2 220 466 2 273 450 2 320 112 2 337 520 2 596 249