Data om areal
Dokumentasjon av data om areal
NSD DBH NSD : DBH : Arealer

Arealer

Vis instkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Leietype:
Organisering:
Beregning:

Statlige høgskoler
Institusjon Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter Kvadratmeter
Samisk høgskole 7 653 7 681 7 701 7 660 7 700
Høgskulen i Volda 29 150 29 150 29 150 29 437 30 237
Høgskolen Stord/Haugesund 30 609 28 741 28 741 28 741 29 800
Høgskolen i Ålesund 21 068 21 640 21 640 21 647 -
Høgskolen i Østfold 53 373 53 927 54 428 54 485 54 485
Høgskolen i Vestfold 48 836 48 836 - - -
Høgskolen i Telemark 75 858 74 218 71 356 72 705 -
Høgskolen i Sørøst-Norge - - - - 162 160
Høgskolen i Sør-Trøndelag 82 251 103 485 82 383 82 383 -
Høgskolen i Sogn og Fjordane 33 945 30 280 30 280 30 707 29 476
Høgskolen i Oslo og Akershus 147 574 158 695 165 370 165 258 180 630
Høgskolen i Nord-Trøndelag 54 879 54 879 57 497 48 063 -
Høgskolen i Nesna 18 775 19 005 17 805 17 857 -
Høgskolen i Narvik 26 290 26 922 26 922 27 162 -
Høgskolen i Lillehammer 31 676 31 676 31 993 31 993 35 793
Høgskolen i Hedmark 56 225 55 975 54 588 54 588 56 711
Høgskolen i Harstad 12 060 12 060 12 060 12 497 -
Høgskolen i Gjøvik 23 956 25 063 25 858 26 111 -
Høgskolen i Finnmark 25 344 25 848 - - -
Høgskolen i Buskerud og Vestfold - - 97 835 86 937 -
Høgskolen i Buskerud 34 419 34 469 - - -
Høgskolen i Bergen 70 781 71 381 122 108 65 886 68 309
Sum 884 722 913 931 937 715 864 117 655 301