Data om tilsatte
Dokumentasjon av data om tilsatte
NSD DBH NSD : DBH : Tilsatterapporter : Tilsatte/engasjerte som time-/hjelpelærere

Tilsatte/engasjerte som timelærere

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype:
Årstall:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2008 2009 2010 2011 2012
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Kunsthøyskoler 35,1 5,7 37,7 28,9 29,2
Private høyskoler 47,6 63,5 63,0 51,7 60,7
Private vitenskapelige høyskoler 137,9 114,0 111,2 84,4 73,0
Statlige høyskoler 294,4 340,1 388,3 343,5 346,5
Statlige vitenskapelige høyskoler 48,8 65,5 56,1 56,3 56,6
Universiteter 509,3 421,0 426,9 387,3 428,8
Sum 1073,1 1009,7 1083,2 952,0 994,9