Data om tilsatte
Dokumentasjon av data om tilsatte
NSD DBH NSD : DBH : Tilsatterapporter : Tilsatte

Tilsatte

Skjul st_gruppe | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Ansettelse:
Organisering:
Stilling:
Finans: Kjønn:

St_gruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Stillingsgruppe Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016
Totalt Totalt Totalt Totalt
AD Administrative stillinger 87,5 88,9 91,2 92,7
AN Andre stillinger 1,0 1,0 2,0 3,0
DR Drifts- og vedlikeholdsstillinger 4,1 4,1 1,9 1,8
ST Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 13,0 14,3 17,0 16,0
UN Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 192,0 196,2 193,8 206,1
Sum 297,6 304,5 306,0 319,6