Data om tilsatte
Dokumentasjon av data om tilsatte
NSD DBH NSD : DBH : Tilsatterapporter : Tilsatte

Tilsatte

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Ansettelse:
Organisering:
Stilling:
Finans: Kjønn:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner %
Kunsthøyskoler 276,3 51,9 272,4 51,5 284,2 54,5 284,3 54,3 296,8 55,2
Private høyskoler 915,2 62,1 949,0 63,3 996,4 63,1 1043,3 63,3 935,7 57,6
Private vitenskapelige høyskoler 881,8 52,8 837,9 53,2 866,2 53,1 907,3 51,2 1147,0 57,6
Statlige høyskoler 8275,1 57,5 8543,5 57,4 8744,5 57,9 9087,8 58,1 7122,7 59,8
Statlige vitenskapelige høyskoler 1498,6 49,2 1524,2 51,3 1110,5 46,6 1145,3 46,9 1150,3 47,3
Universiteter 20668,1 49,5 20878,8 49,7 21935,4 50,0 22783,6 50,2 25879,7 50,6
Sum 32515,0 52,0 33005,9 52,3 33937,2 52,5 35251,6 52,6 36532,1 52,7