Data om tilsatte
Dokumentasjon av data om tilsatte
NSD DBH NSD : DBH : Tilsatterapporter : Tilsatte

Tilsatte

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Ansettelse:
Organisering:
Stilling:
Finans: Kjønn:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner %
Kunsthøyskoler 272,4 51,5 284,2 54,5 284,3 54,3 296,8 55,2 199,1 56,1
Private høyskoler 949,0 63,3 996,4 63,1 1043,3 63,3 935,7 57,6 987,4 57,4
Private vitenskapelige høyskoler 837,9 53,2 866,2 53,1 907,3 51,2 1147,0 57,6 1192,5 58,8
Statlige høyskoler 8543,5 57,4 8744,5 57,9 9087,8 58,1 7122,7 59,8 7371,0 60,2
Statlige vitenskapelige høyskoler 1524,2 51,3 1110,5 46,6 1145,3 46,9 1150,3 47,3 1155,3 46,6
Universiteter 20878,8 49,7 21935,4 50,0 22783,6 50,2 25879,7 50,6 26569,4 50,8
Sum 33005,9 52,3 33937,2 52,5 35251,6 52,6 36532,1 52,7 37474,7 53,0