Data om tilsatte
Dokumentasjon av data om tilsatte
NSD DBH NSD : DBH : Tilsatterapporter : Studenter per årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (faglige tilsatte)

Studenter per årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (faglige tilsatte)

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Finansiering tilsatte:
Årstall: Beregning:
Tallene for 2006 er ikke komplette.

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2007 2008 2009 2010 2011
Faglig tilsatte Faglig tilsatte Faglig tilsatte Faglig tilsatte Faglig tilsatte
Kunsthøyskoler 128,5 134,8 134,7 123,0 129,2
Private høyskoler 489,2 500,1 509,4 533,0 545,6
Private vitenskapelige høyskoler 370,7 381,0 408,5 417,9 423,6
Statlige høyskoler 5565,1 5271,5 5100,7 5221,8 4997,6
Statlige vitenskapelige høyskoler 811,7 826,0 857,5 873,1 888,5
Universiteter 9749,9 10838,8 11245,7 11589,2 12000,8
Sum 17115,2 17952,1 18256,5 18758,0 18985,4