NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om hele den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler. DBH inneholder data om studenter, utdanning, forskning, personale, museum, areal, økonomi og selskapsdata. Datatilbudet er åpent tilgjengelig for forskning på sektoren, for planlegging både sentralt i departementer og lokalt ved hver enkelt institusjon. [MER...]

Statistikk fordelt etter område

Studenter

studenter

Søkere, rekruttering, studenttall, eksamener, studiepoeng, karakterer, studietilbud, opptak
- Egne analyser
- Nøkkeltall

Vitenskapelig publisering

publisering

Publikasjonspoeng, forfatterpoeng, andel av poeng, periodikaartikler, antologiartikler
- Egne analyser
- Nøkkeltall

Økonomi

okonomi

Resultatregnskap, tertialdata, konsernregnskap, budsjettforslag
- Egne analyser
- Nøkkeltall

Doktorgrader

doktorgrader

Nye avtaler, totalt antall avtaler, avlagte doktorgrader, gjennomstrømning
- Egne analyser
- Nøkkeltall

Tilsatte

tilsatte

Årsverk, gjennomsnittsalder, aldersintervall, mobilitet, antall tilsatte
- Egne analyser
- Nøkkeltall

Arealer

areal

Arealer, leieforhold
- Egne analyser
- Nøkkeltall

 

Oppdager du feil eller er det informasjon du ikke finner, vil vi gjerne ha melding om dette til dbh@nsd.uib.no, eller per telefon til 55 58 21 17.